Digitale corona tafel

Geplaatst door

Het doel van VBO is onze leden te ondersteunen. Deze servicepagina is een hulpmiddel voor om alle regelingen te groeperen. De meest recente komen bovenaan zodat u niet hoeft te zoeken naar de meest actuele wijzigingen.

Mogelijk missen wij als ondernemers nog informatie over de regelingen of zijn er onduidelijkheden. Daarom organiseren wij op donderdag 2 april van 17.00 tot 17.45 uur een “Digitale Corona Tafel” middels een Skype groep.

U kunt zich hiervoor aanmelden bij: secretariaat@vbo-freshworld.nl

Let wel, wij hebben slechts 8 plaatsen beschikbaar en zullen een mix samenstellen van zzp-mkb-grootbedrijf. Vanuit het bestuur haken twee bestuursleden aan en de bedrijven contact functionaris van Barendrecht is gevraagd ook aan te sluiten. Mocht er voldoende animo zijn dan hopen wij als bestuur dit te faciliteren.

Als het een vervolg krijgt dan zullen wij proberen op toerbeurt ook de bedrijven contact functionarissen van Ridderkerk en Albrandswaard aan deze digitale tafel uit te nodigen zodat ook onze leden uit die gemeenten gerichte vragen kunnen stellen.