Verslag VBO de eerste “Digitale Corona tafel”

Geplaatst door

Donderdag 2 april heeft VBO de eerste “Digitale Corona tafel” gehouden.

De ondernemers Freek van der Valk (Van der Valk), Willem Feite (Maximus gerechtsdeurwaarders), Harry Groenenboom (Groenenboom advocaten( en Rien Wisse (Buva) gingen in gesprek met de bedrijvencontact functionaris van Barendrecht Jos Lukasse en vanuit het bestuur Johan in’t Veld en John Breedveld.

De insteek was de regelingen die er in snel tempo zijn gekomen of dit de ondernemer helpt, waar het schuurt en of er aan de communicatie verbeterd kan worden.

Dit eerste pakket maatregelen wordt positief ontvangen en geeft voor drie maanden voor de meeste bedrijven wel lucht. Alleen zijn de maatregelen puur werknemer gericht zodat doorbetaling van het salaris kan plaatsvinden en ontslag wordt voorkomen. De regelingen voor de ondernemers zijn alleen uitstel van betaling voor belastingen. Dit kan nu lucht geven maar over drie maanden als de betaling alsnog voldaan moet worden loopt het spaak. 

De bedrijven contact functionaris en het bestuur gaan proberen dit op diverse plaatsten neer te leggen met het verzoek tot reparatiewetgeving voor de ondernemers.

Uitgebreid is stilgestaan dat huurpenningen nu door een aantal grote spelers niet of maar deels betaald worden. De MKB-er moet zich schikken aan grotere verhuurders. Ook verhuurders lopen spaak als huurders niet betalen en er bancair gefinancierd is. De conclusie is dat er in deze gevallen een driehoek gesprek de oplossing kan zijn tussen huurder-vastgoed eigenaar- bank. Dit hopen wij in de volgende “Digitale Corona tafel” op te pakken.

Do volgende “Digitale Corona tafel” is gepland voor donderdag 16 april 17:00 uur. Uitgenodigd is Dennis Rietveld, de bedrijvencontact functionaris van Ridderkerk. Ook VBO leden zijn uitgenodigd om aan te sluiten bij deze Skype sessie. Het aantal plaatsten is om technische redenen beperkt. Wie wil deelnemen of onderwerpen wil inbrengen kan zich via secretariaat@vbo-freshworld.nl opgeven.